Produktion

Før produktion

foretage præproduktionsprøver og afprøve, om cyklen og dele opfylder kravene, test om indkoblingsgraden for hver del er inden for den rimelige fejl.

Produktion

operere i nøje overensstemmelse med driftsinstruktionerne, overvåge installationen af ​​produktionsværkstedet, overvåge hele processen med kvalitetskontrolafdelingen, daglig inspektion, prøveudtagningskontrol af hvert link.

Efter produktion

hele cyklen testes ud af kassen, prøveudtagningskontrol udføres i henhold til inspektionsinstruktionerne, og al den kvalificerede cykel opbevares

Intelligent viden

f0f495b64

Intelligent viden:

hvordan man skelner kvaliteten på reservedele med forskellige instrumenter

1. udseende glansopløsning, udseende glans lys for god kvalitet, udseende glans mørk for ringere kvalitet

2.Taktil diskrimination, glat for god kvalitet, ru for underordnede. Vægt diskrimination, det samme materiale, vægten af ​​god kvalitet, let vægt for dårligere

3.Vægt diskrimination, det samme materiale, vægten af ​​stor kvalitet, let vægt for underordnede

4. Logo sand og falsk forskelsbehandling, logo klar stencilleret for god kvalitet, logo uklar stencilleret til underordnede